Teksty o muzyce

• Bauer Jerzy, Próba znalezienia odniesień muzycznych dla różnych znaczeń pojęcia formy w historii muzyki, (w:) Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70. Kraków, 1986.
• Bauer Jerzy, Interpretacja analityczna „V Symfonii” Romana Palestra, (w:) Muzyka źle obecna. Warszawa, 1989.
• Bauer Jerzy, Sonorystyczne inklinacje w twórczości Grażyny Bacewicz, (w:) Rodzeństwo Bacewiczów. Łódź, 1996.
• Bauer Jerzy, O możliwości sacrum w muzyce. „Ruch Muzyczny” 1998 nr 2, s. 8-10.

Bibliografia

• Janyst Janusz, Kompozytorzy łódzcy. Portret zbiorowy. Łódź, 1994.
• Kowalska-Zając Ewa, „»Wyrosłem w zachwycie nad wielką muzyką europejską…« – Jerzego Bauera dyskurs z tradycją”. W: „Sztuki nie sposób tworzyć »ex nihilo«. Jerzemu Bauerowi na siedemdziesięciolecie”. Łódź, 2006.
• Nawe Aleksandra, Jerzy Bauer – twórca heterogeniczny. Łódź, 2006.
• Szankin Dariusz, Związki słowa i muzyki w „Missa Pagana” Jerzego Bauera. Praca mgr AM w Łodzi, 1999.
• Szoka Marta, Twórczość organowa Jerzego Bauera – próba charakterystyki, (w:) Organy i muzyka organowa. Gdańsk,, 1984.

Hasła encyklopedyczne

• Kowalska-Zając Ewa, Bauer Jerzy, (w:) Encyklopedia Muzyczna PWM [suplement], Kraków 1998.
• Kowalska-Zając Ewa, Bauer Jerzy (w:) Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000. Leksykon. Łódź 2001.
• Kowalska-Zając Ewa, Bauer Jerzy, (w:) Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy. Gdańsk – Warszawa, 2005.
• Kowalska-Zając Ewa, Bauer Jerzy, (w:) Polish Music. Polish Composers 1918-2010, Gdańsk-Lublin 2013.