Deprecated: Optional parameter $js declared before required parameter $track is implicitly treated as a required parameter in /home/chain/domains/jerzybauer.com/public_html/wp-content/plugins/mp3-jplayer/template-functions.php on line 62
Cytaty | Jerzy Bauer

Cytaty

Nie widzę niebezpieczeństw, które mogłyby spowodować unicestwienie sztuki, muzyki. Sztuka należy do potrzeb człowieka. Ewolucji podlega natomiast kontakt człowieka ze sztuką, nowsze formy kontaktu zastępują, wypierają starsze, mniej wygodne. Ewolucji podlega twórcza postawa ludzi wobec sztuki, a procesy naturalnych zmian, sprawiają niekiedy wrażenie katastrofy. Coś ginie, ale powstaje, rodzi się coś nowego i to jest naturalne w rozwoju ludzkości.

Kompozycji nie można «nauczyć», ale można jej «nauczać» i można się jej «uczyć». Jeżeli adept jest bardzo silnie motywowany potrzebą wypowiadania się za pomocą muzyki, to potrzebny jest mu ktoś, kto wskaże różne kierunki estetyczne i różne narzędzia dla realizacji jego wizji artystycznych. 

Nauczyciel winien posiadać zdolność uchwycenia i rozumienia intencji artystycznych zawartych w pracach adepta. Winien być tolerancyjny w stosunku do różnych poglądów estetycznych swoich uczniów i wspierać ich rozwój. Do tego prócz tolerancji potrzebna jest dość znaczna wiedza o przedmiocie. Nie tylko własne doświadczenie, ale również erudycja.

Rzemiosło kompozytorskie jest sumą określonej wiedzy, dorobkiem kulturowym twórców, obejmującym wszystkie elementy muzyki, a jednocześnie syntezą doświadczeń wyniesionych z wielowiekowego dialogu ze słuchaczem. Spytajmy: którego artystę stać na to, aby wszystko bez uszczerbku dla własnej sztuki porzucić i rozpocząć budowanie świata «ex nihilo», jak Stwórca, a nie jak twórca? Był czas, kiedy sądzono, że można, a nawet trzeba odrzucić wszystko, ale ten czas już minął. Skutki takiego nonszalanckiego myślenia okazały się żałosne. Ja nie ukrywam, że wyrosłem w zachwycie nad wielką muzyką europejską, nad tradycją. Była ona zawsze dla mnie źródłem fascynacji, która przyczyniła się przede wszystkim do decyzji o podjęciu studiów muzycznych. W odróżnieniu od innych zauroczeń – owa fascynacja ma charakter trwały

Muzyka jest formą artystycznej, emocjonalnej i intelektualnej ekspresji człowieka. Posiada zapis, jest przedmiotem intencjonalnym, a jako dzieło sztuki, ma swoją podstawę bytową w różnorodnych zjawiskach akustycznych, podchodzących z różnych źródeł, organizowanych według różnorodnych, zmiennych historycznie reguł i zasad i wypełniających fragmenty czasoprzestrzeni.