Teksty o muzyce

Recenzja płyty – Music for cello

Jerzy BAUER- Music for celloToccata Classics 2017TOCC 0385 Ten artykuł ukazał się oryginalnie w magazynie Fanfare, wydanie 41:3 (styczeń/luty 2018)  Jeśli komentarz dołączony do płyty polskiego kompozytora Jerzego Bauera jest precyzyjny - a nie ma powodu...

czytaj dalej

O nauczaniu kompozycji

Wydaje mi się, że każdy potencjalny kompozytor posiadający bogatą wyobraźnię muzyczną, znaczną erudycję muzyczną i wielką potrzebę jej tworzenia, zderza się z takimi samymi lub bardzo podobnymi oporami materii, kiedy próbuje uchwycić swoje wyobrażenia i przedstawić je w postaci utworu muzycznego…

czytaj dalej

Percepcja muzyki

Percepcja muzyki to złożony proces poznawczy, związany ze spostrzeganiem zjawisk muzycznych. Towarzyszyć jej mogą procesy: analizy i syntezy materiału muzycznego, skojarzenia, wyobrażenia muzyczne i pozamuzyczne, wartościowanie estetyczne oraz przeżycia emocjonalne…

czytaj dalej

Rozważanie o formie muzycznej

Już od czasu moich studiów muzycznych próbuję zrozumieć na czym polega muzyczna forma, a zainspirowało mnie do tego myślenia m.in. twierdzenie jednego z moich profesorów, który z głębokim przekonaniem głosił, że z ruchem w muzyce mamy do czynienia wtedy, kiedy pojawia się następstwo dwóch różnych dźwięków, natomiast nie ma ruchu, kiedy powtarzamy jeden dźwięk…

czytaj dalej

Prawda w sztuce? Prawda w muzyce?

We współczesnym świecie zalewanym lawiną różnorodnych informacji, zdaje się pojawiać silna potrzeba ich selekcjonowania i silna potrzeba odróżniania prawdy od fałszu. A jak to jest z prawdą w sztuce i w muzyce? Mówimy o sztuce, że jest prawdziwa i najczęściej...

czytaj dalej

Twórczość Witolda Lutosławskiego…

Zanim przystąpię do tematu chciałbym najpierw oświadczyć, że tego rodzaju uroczystości jubileuszowe grożą jubilatom ciężkim, patologicznym wręcz przerostem próżności, mimo to, pragnę podziękować najpiękniej jak tylko potrafię – organizatorom tej sesji, za wszystkie trudy związane z jej zorganizowaniem, referentom – za bardzo interesujące i tak bliskie mi tematycznie referaty, a wszystkim obecnym – za cierpliwe uczestnictwo…

czytaj dalej

W poszukiwaniu sacrum w muzyce

Już przed kilku laty chciałem przenieść przynajmniej część zawartych tam myśli na specyficzny teren sztuki muzycznej, ale po pierwszej próbie musiałem sprawę odłożyć. Nie czułem się na siłach. Temat ten czeka już od około pięciu lat i nie daje mi spokoju. Nie jestem pewien, czy teraz już mogę czuć się na siłach, jednak spróbuję…

czytaj dalej